Restaurant hero image

Mikasa Japanese

400 W Main St, Farmington, NM 87401